Start

Home  >>  Start

Op weg naar regionale samenwerking
Primair Onderwijs Oost-Groningen

Voor de woon- en leefkwaliteit in dorpen en wijken is goed primair onderwijs heel belangrijk. Het gestaag teruglopend leerlingental plaatst schoolbesturen in Oost-Groningen voor belangrijke opgaven. Voor een gezonde toekomst van het basisonderwijs in Oost-Groningen is afstemming en samenwerking op regionaal niveau noodzakelijk.

Om te onderzoeken hoe die samenwerking vorm zou kunnen krijgen zijn de schoolbesturen in Oost-Groningen in 2013 met elkaar in gesprek gegaan en hebben zij onderzoek laten doen naar de verwachte ontwikkelingen en mogelijke vormen van samenwerking. Dat heeft geleid tot een ontwikkelmodel (Blauwdruk) waarmee de verdere samenwerking vorm zou kunnen krijgen.

Alvorens te besluiten om met de concrete uitwerking van de Blauwdruk te starten, hebben betrokken schoolbesturen besloten hun achterbannen te raadplegen. De besturen hechten eraan dat iedereen die bij de aanstaande besluitvorming betrokken is, zich een weloverwogen oordeel kan vormen over de voorgestelde ontwikkelingsrichting. Deze website is bedoeld om daarbij behulpzaam te zijn.