Achtergrond

Home  >>  Achtergrond

Van krimp naar kwaliteit

Regionaal woon- en leefbaarheidsbasisplan Oost-Groningen.

 

Beleidsvisie leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs

Brief van de Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker aan de Tweede Kamer; 29 mei 2013.

 

De ‘holding’ als samenwerkingsvorm bij teruglopende leerlingaantallen en dreigende schoolsluitingen.

Door F.M. Ruijling en mr. J.A. Keijser.
Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven door de bij het proces betrokken adviseurs Ruijling en Keijser.
Het artikel is verschenen in het tijdschrift School en Wet, april 2015.