Kaarten

Home  >>  Kaarten

De verwachte leerlingenaantallen in kaart gebracht

De kaarten geven een overzicht van het leerlingenaantal op de basisscholen in Oost-Groningen voor vijf peiljaren: 2015, 2020, 2025, 2030 en 2035.

We benadrukken dat kaarten niet zijn bedoeld om in concrete situaties beslissingen te nemen over de toekomst van scholen. Dat zal steeds van geval tot geval in de specifieke lokale omstandigheden gebeuren. Doel is om inzicht te geven in de aard en omvang van de opgaven die op ons af komen.

icn-blauw VCO
icn-groen SOOOG
icn-oranje gemeente Hoogezand-Sappemeer
icn-drood OPRON
icn-grijs Scholengroep Perspectief
icn-zwart O2SV
icn-wit overige scholenkoepels (o.a. Fidarda) die niet aan het samenwerkingsonderzoek meedoen